maandag 28 mei 2007

Imitator

De Bosrietzanger is een virtuoze imitator. Deze vogel zat dagenlang open en bloot op een hekje te zingen.

Nog maar net vliegvlug

Het valt mij op dat je huismussen tegenkomt op plekken waar kippen gehouden worden. Deze jonge Huismus zit op een kippenren/voliere in een volkstuincomplex.

Ook een lastige soort

De Holenduif houdt er niet van om op de korrel genomen te worden. Zelfs vanuit de auto is de vogel gevlogen voordat je de kans krijgt om te bedenken dat de vogel fotografeerbaar is. Deze was al een stukje verderop gaan zitten, maar onderschatte de afstand waarmee je met digiscopen nog redelijke resultaten kunt krijgen.

dinsdag 22 mei 2007

Jonge Houtduif in het avondlicht

Deze jonge Houtduif liet zich in het mooiste licht dat je jezelf kunt wensen fotografisch vastleggen.

zondag 20 mei 2007

Uit volle borst

Lastige soort die Rietgors. Op één of andere manier krijg je de kop nooit mooi doortekend. De vogel bewaart eigenlijk altijd net een tikje teveel afstand om het beste uit de techniek te kunnen halen. Deze begint er op te lijken.

Influx


Opeens vlogen er ontzettend veel Witvleugelsterns in Nederland. Het duurde even voordat ik ze ook te zien kreeg, maar de aanblik van een treintje van 30 exemplaren in de schemering bij de Reeuwijksche Plassen is onvergetelijk. Een weekje later kon ik deze vogel bij Alphen aan den Rijn digiscopen. Ik heb scherpgesteld op de Visdief op de grond en gewacht totdat er een vogel langs kwam vliegen.

Eens iets anders

Digiscopen is niet alleen voor vogels geschikt. Ook kwakende kikkers laten zich zo goed fotograferen.

zaterdag 19 mei 2007

Gouden fazant

Geen Goudfazant maar een fazant in goudkleurig avondlicht.

vrijdag 18 mei 2007

Krachtpatsertje

Een uit volle borst zingende Winterkoning produceert een enorm geluid. Als je niet zou weten hoe klein het vogeltje is zou je denken dat deze vogel een heel goed ontwikkelde borstkas moet hebben. Een krachtpatser onder de zangers.

zondag 13 mei 2007

Iberische Tjiftjaf

Tijdens het inventariseren van broedvogels werd ik door een teller van een ander proefvlak gebeld over een vreemd geluid. Ik herkende het geluid niet door de telefoon, maar toen ik later op de ochtend op de aangegeven plek aankwam, wist ik direct om welke soort het ging. Een echte Iberische Tjiftjaf zingend in Zoetermeer! De Iberische Tjiftjaf is een dwaalgast in Nederland. Dit jaar verscheen de soort op meerdere plaatsen in Nederland. De vogel begeeft zich permanent in de boomkruinen, maar wonder boven wonder lukte het toch om wat foto's te maken.

Zanglijster

Ik was bezig met het fotograferen van een Iberische Tjiftjaf maar deze zanglijster wilde ik ook wel op de foto.

zondag 6 mei 2007

Een dramatisch jaar?

Géén goede berichten over de weidevogels dit jaar. Droogte in april en aan het eind van de maand ging op veel plaatsen de eerste snede er al af. Deze Kievit broedt op een opspuitterrein en heeft daar géén last van. Alleen binnen een paar jaar zal deze Kievit plaats moeten maken voor bedrjfsruimtes.

donderdag 3 mei 2007

Bijna altijd in de schaduw

Bonte Vliegenvangers komen zelden voor in Zoetermeer, maar op een bungalowapark in Appelscha hangen heel erg veel nestkastjes en kan je dus ook de Bonte Vliegenvanger volop treffen. Fotograferen is lastig. Ze zitten vaak hoog in de boom en bijna altijd in de schaduw. Het vrouwtje en het mannetje heb ik na vele pogingen kunnen fotograferen.

woensdag 2 mei 2007

Mijn eerste Boomklever

Digiscopen van Boomklevers is een lastige bezigheid. Uren heb ik gewacht op een kans om deze vogel vast te leggen. Omdat nooit precies is te voorspellen op welke plaats de vogel landt en de vogel zelden langer dan enkele tellen op zijn plekje blijft, is het lastig om bijtijds een complete digiscoopprocedure te voltooien: telescoop richten - scherpstellen - camera erop - autofocus laten werken - afdrukken

dinsdag 1 mei 2007

Nog een nieuwe

We blijven in de bomen, hoewel de vogel niet in het bos voorkomt. Voor het eerst heb ik een boomleeuwerik kunnen fotograferen.

Tapuit op 5 meter

Op het Aekingerzand bij Appelscha stikt het van de tapuiten. Dit exemplaar vond het prima dat ik op een metertje of 5 foto's maakte.