zondag 13 mei 2007

Iberische Tjiftjaf

Tijdens het inventariseren van broedvogels werd ik door een teller van een ander proefvlak gebeld over een vreemd geluid. Ik herkende het geluid niet door de telefoon, maar toen ik later op de ochtend op de aangegeven plek aankwam, wist ik direct om welke soort het ging. Een echte Iberische Tjiftjaf zingend in Zoetermeer! De Iberische Tjiftjaf is een dwaalgast in Nederland. Dit jaar verscheen de soort op meerdere plaatsen in Nederland. De vogel begeeft zich permanent in de boomkruinen, maar wonder boven wonder lukte het toch om wat foto's te maken.

Geen opmerkingen: