woensdag 6 juni 2007

Een zeker broedgeval

De Roodborsttapuit is eindelijk een zekere broedvogel van Zoetermeer. Niet voor lang want de vogels hebben op een bouwterrein gebroed, dat de komende jaren zal verdwijnen.

Geen opmerkingen: