zondag 10 juni 2007

Kievit en Veldleeuwerik

Bouwterreinen dienen als refugium voor van de landbouwgronden verdreven soorten. De Veldleeuwerik en Kievit broeden met succes in dit tijdelijke habitat bij Zoetermeer.

Geen opmerkingen: