zaterdag 9 mei 2009

Lesbos 9 mei 2009

Een weekje in Lesbos gevogeld en gefotografeerd. Hierbij de buit van de eerste volledige dag.

De eerste fotografie stop was bij de Turkse Boomklever. Een paartje liet zich uitgebreid fotograferen. Op deze locatie werden ook genoteerd: Europese Kanarie en Maskerklauwier. De foto's zijn allemaal gedigiscoopt, de spiegelreflex had te weinig bereik. De foto's zijn zwaar bewerkt om de bij-effecten van de niet kleurgecorrigeerde telescoop weg te werken.Na de Turkse Boomklever bezochten we de oostzijde van de "Kalloni Salt Pans". Dit was de enige plek waar ik de Balkankwikstaart heb kunnen digiscopen. Niet mijn beste foto ooit, dus die moet ik nog maar een keertje overdoen. Ook een Kuifleeuwerik in tegenlicht werkte hier voor de digiscopers heel goed mee. Boven de bergen vlogen Slangenarenden, Dwergsterns foerageerden boven de zoutpannen.Na de lunch was het zuiden en westen van de "Kalloni Salt Pans" aan de beurt. Dit leverde een grote variatie aan vogelsoorten op, waarvan de nodige exemplaren zich goed lieten fotograferen en de spiegelreflex kon daarom uit de tas gehaald worden. Aardige ontmoetingen waren hier naast de getoonde soorten (Steltkluut, Zwarte Ooievaar, Grauwe Gors) o.a. de Flamingo's, Ralreigers, Grote Zilverreiger, Kleine Strandlopers, Temminck's Strandlopers, Bosruiters, Bijeneters, Zwarte Ibis, Lachstern, Roodkeelpieper, Griel en de Kortteenleeuwerik.

Geen opmerkingen: